ALGEMEEN


DE ARCHIPELSCHOOL

De school en de wijk
De Archipelbuurt, omgeven door veel groen, is een rustige en prettige buurt om in te wonen. De huizen dateren grotendeels uit de tweede helft van de 19e eeuw en werden vooral verkocht en verhuurd aan de eerste golf van kolonialen die terugkwamen uit Nederlands-Indië. De wijk wordt tegenwoordig bevolkt door een grote groep hoger opgeleiden. In de laatste jaren zijn er “binnen de normen van beschermd stadsgezicht” enige nieuwbouwprojecten gerealiseerd, zoals de luxe appartementen op de plek van het oude stadhuis.
Er is een actieve bewonersorganisatie die de belangen van de wijk optimaal behartigt.

Het schoolgebouw 
Het gebouw (1993) kan maximaal negen groepen huisvesten. Er is een kleuterbewegingslokaal in het schoolgebouw . Voor de gymlessen van de hogere groepen maakt de schoolgebruik van een gymzaal op loopafstand van de school. Er staan bij de start van het schooljaar ca. 230 leerlingen op school ingeschreven. In de loop van het schooljaar stromen vierjarige kinderen in en groeit het leerlingaantal tot ongeveer 250 leerlingen.

Het opleidingsniveau van de ouders 
Het opleidingsniveau van de ouders van de kinderen is hoog, hierdoor wordt de school aangemerkt als een zogenaamde categorie 1 school. Resultaten van de kinderen van de Archipelschool worden vergeleken met andere categorie 1 scholen.

Bevoegd gezag 
De Archipelschool valt onder “De Haagse Scholen”, stichting voor primair en speciaal openbaar onderwijs.