Onderwijs


WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT

Visie Archipelschool
Samen prettig leren; worden wie je bent.Non-discriminatiebeginsel
Voor alle Haagse openbare basisscholen, dus ook de Archipelschool, geldt het non-discriminatiebeginsel (volgens artikel 1 van de grondwet) voor personeel, leerlingen en hun ouders. Door samen te spelen, leren en werken wordt geleerd met respect en verdraagzaamheid met elkaar om te gaan.

Visie voor het primair openbaar onderwijs “De Haagse Scholen” 
Stichting “De Haagse Scholen” heeft in maart 2006 onderstaande visie voor het primair openbaar onderwijs vastgesteld:
– ieder kind is welkom 
– ons onderwijs is modern en vernieuwend 
– het kind staat centraal 
– onze scholen zijn partners in de wijk 
– wij hebben de regie in de zorg voor de leerlingen 
– onze scholen werken samen met ouders 
– onze medewerkers zijn professionals 
– zoveel mogelijk geld gaat naar de scholen 
– wij werken aan kwaliteit
De visie en uitgangspunten van de Archipelschool sluiten aan op de visie van de Stichting “De Haagse Scholen”.