Ouderparticipatie


Enkele voorbeelden van activiteiten die door leerkrachten samen met ouders zijn opgezet en draaiende worden gehouden:

Contactouders 
Jaarlijks vragen de leerkrachten van iedere groep welke ouder zich beschikbaar wil stellen als contactouder.  De contactouder van een groep helpt bij het organiseren van uitjes, zorgt voor ouderhulp bij evenementen, zamelt zo nodig geld in voor feestjes etc. Contactouders zijn een schakel naar de OR.
 
Bibliotheek en mediatheek
De uitleen, het onderhoud en de aanschaf van bibliotheekboeken wordt onder schooltijd door ouders verzorgd.

Versiercommissie
Vele malen per jaar wordt de school door enkele leerkrachten en ouders omgetoverd in een sfeer die past bij seizoen of project. De creativiteit die hiermee aan de dag gelegd wordt, is uniek.

Sportevenementen
De leerlingen van de Archipelschool doen een enkele keer aan een schoolsporttoernooi mee, Sport je tijdens een schoolsporttoernooi, dan draag je het enige echte school-T-shirt dat is aangeschaft door de ouderraad. Het vervoer naar en van sporttoernooien die na schooltijd plaatvinden, is de verantwoordelijkheid van de ouders.
 
Activiteiten tijdens projectweken
Naast het jaarlijks terugkerende boekenweekproject is er een projectweek. De thema’s van deze projectweken verschillen. Dankzij de inzet, kennis, vaardigheid, betrokkenheid en tijd van ouders zijn de projecten altijd weer succesvol. Projectweken zijn blijvende herinneringen voor onze kinderen.
 
Activiteiten en feesten
De organisatie van een feest of een activiteit ligt in handen van enkele leerkrachten en ouders uit de ouderraad. De coördinatie van de inzet van ouders ligt eveneens in handen van de ouderraad.
 
Begeleiding bij uitstapjes
Zonder een beroep te doen op de tijd en mobiliteit van ouders is het onmogelijk met een zekere regelmaat uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld de kinderboerderij. Indien er een uitstapje gepland staat vragen leerkrachten aan ouders om kinderen in hun auto te vervoeren. Dit moet dan wel veilig in de gordel gebeuren. Er mogen niet meer kinderen op de achterbank van een auto zitten dan er gordels zijn
 
Luizencontrole
Regelmatig worden de kinderen door een ouder nagekeken op luis. Indien er luis in een groep is geconstateerd, dan wordt dit vermeld in de weekkrant of krijgen de kinderen een brief mee waarin staat dat er luis is geconstateerd met het verzoek maatregelen te treffen. Als het luizenprobleem hardnekkig is, worden de ouders van ( de bron) betreffende kinderen door een medewerker van de school aangesproken en met klem verzocht maatregelen te treffen.
 
Ten slotte
Ouders die zich willen inzetten of een idee hebben, worden door de ouderraad van harte uitgenodigd om naar een ouderraadvergadering te komen. Van ouders die participeren, verwachten wij dat zij zich conformeren aan de op school geldende normen en waarden.