Ouderraad


De ouderraad van de Archipelschool

De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met de school leuke én leerzame activiteiten organiseert voor álle kinderen van de Archipelschool. Daarnaast denken we mee met de school en geven we advies over de inhoud van het schoolbeleid. Ons doel is de kinderen een fijne schooltijd bezorgen en binding creëren tussen de kinderen, ouders en de school.

Van muziekles tot Zomerfeest

De muziekles in de klas, het busvervoer bij culturele uitjes, de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, de Kerstborrel, het Paasontbijt, de CPC loop, de Koningspelen en het Zomerfeest. Dit zijn enkele voorbeelden van de activiteiten die de ouderraad voor de kinderen betaalt, organiseert en uitvoert.

Meepraten met de school

De ouderraad is, net als de medezeggenschapsraad (MR), ook een inspraakorgaan binnen de school. We bespreken samen met de school onderwerpen die invloed hebben op het schoolbeleid. Via enquêtes betrekken we de ouders bij vraagstukken waarmee wij de school kunnen adviseren en verder helpen. 

Hulp van ouders: meld je aan!

We willen en kunnen de activiteiten alleen organiseren met de hulp van ouders. Daarom zijn we altijd op zoek naar enthousiaste ouders die helpen bij onze activiteiten. Vaak gaat het om één of twee uur per activiteit bij grote activiteiten zoals het Zomerfeest of een keer meelopen met de kinderen naar de gymzaal, maar ook hulp in de klas bij het knutselen of opruimen. Op de schoolkalender staan de data van activiteiten vermeld. Wil je helpen? Meld je dan aan via ouderraadarchipelschool@gmail.com

Ouderbijdrage

Naast de hulp van ouders is de ouderbijdrage onmisbaar. Daarom vragen we jaarlijks in de eerste week van oktober een ouderbijdrage van € 90 per kind. Uiteraard mag je altijd meer overmaken. Ouders van kinderen die na 1 januari instromen krijgen apart bericht en betalen € 45. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar zonder deze bijdrage zijn de activiteiten niet mogelijk. We hebben er begrip voor dat niet iedereen de volledige ouderbijdrage kan betalen. Dit heeft geen invloed op de toegang voor je kind tot onze activiteiten. Alle kinderen zijn en blijven welkom!

Sponsoring

Uiteraard is sponsoring vanuit je eigen bedrijf ook mogelijk. Zo kun je een activiteit sponsoren of  adverteren in de schoolkalender. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met de penningmeester via ouderraadarchipelschool@gmail.com.

Verantwoorde besteding

De ouderbijdrage wordt geïnd door de ouderraad en beheerd door onze penningmeester. Jaarlijks stellen we een begroting op en leggen we verantwoording af aan de ouders, MR en de schoolleiding. Daarnaast controleert een onafhankelijke kascommissie elk jaar het kasboek. Wil je inzicht in de begroting en de uitgaven? Neem dan contact op met de penningmeester.

Ontmoet ons en praat mee

De ouderraad vergadert samen met school iedere eerste maandag van de maand van 20.00 uur tot 22.00 uur. Wil je een vergadering bijwonen of een specifiek onderwerp bespreken? Laat het ons dan vooraf weten via ouderraadarchipelschool@gmail.com of spreek ons aan op het schoolplein: Kees, Lenny, Annemarie, Heidi, Vivian, Carien, Martin en Pam.

Inschrijvingsnummer KvK: 27248143. 

Rekeningnummer NL15 Rabo 0111 3871 16 t.n.v. Ouderraad Archipelschool.