Ouderparticipatie

Klassenouders 
Aan het begin van het schooljaar wordt een klassenouder aangesteld voor elke groep.  De klassenouder helpt ondermeer bij het organiseren van uitjes en zorgt voor ouderhulp bij evenementen.  
 
Bibliotheek en mediatheek
De uitleen en het onderhoud van bibliotheekboeken wordt onder schooltijd door de bibliotheekouders verzorgd.

Tuinlessen 
Wij hebben een prachtige groene speeltuin. Ouders en soms zelfs grootouders geven één keer per week tuinlessen voor de groepen 3 en 6. 
 
Gastlessen of workshops
Dankzij de inzet, kennis, vaardigheid, betrokkenheid en tijd van ouders zijn gastlessen en workshops altijd weer succesvol. Zij zijn een blijvende herinnering voor onze kinderen.
 
Activiteiten en feesten
De organisatie van een feest of een activiteit ligt in handen van enkele leerkrachten en ouders uit de ouderraad. De coördinatie van de inzet van ouders ligt eveneens in handen van de ouderraad.
 
Begeleiding bij uitstapjes en sportevenementen
Zonder een beroep te doen op de tijd en mobiliteit van ouders, is het onmogelijk uitstapjes te maken naar bijvoorbeeld de musea en sportevenementen.
 
Luizencontrole
Regelmatig worden de kinderen door een ouder nagekeken op hoofdluis. Indien er hoofdluis in een groep is geconstateerd, dan krijgt de ouder van het kind een bericht met het verzoek maatregelen te treffen.