Ouderraad

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders die samen met de school leuke en leerzame activiteiten organiseert voor alle kinderen van OBS Archipel. Het doel van de OR is de kinderen een fijne schooltijd bezorgen en binding creëren tussen de kinderen, ouders en de school. 

De OR int de vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage wordt ieder jaar aan het begin van het schooljaar vastgesteld.  

Voorbeelden van activiteiten die de OR voor de kinderen betaalt, organiseert en mede uitvoert zijn o.a. de muziekles in de klas, het busvervoer bij culturele uitjes en zwemles, Sinterklaas, Kerstmis, het Paasontbijt, de CPC loop, de Avond4Daagse, de Koningspelen en het Zomerfeest.  

Ouderbijdrage

Naast de hulp van ouders is de ouderbijdrage onmisbaar. Daarom vragen we jaarlijks in de eerste week van oktober een ouderbijdrage van € 90 per kind. Ouders van kinderen die na 1 januari instromen betalen € 45. De ouderbijdrage is vrijwillig.

Sponsoring

Uiteraard is sponsoring vanuit je eigen bedrijf ook mogelijk. Zo kun je een activiteit of materialen sponsoren of adverteren in de schoolkalender. Wil je weten wat de mogelijkheden zijn? Neem dan contact op met de penningmeester via ouderraadarchipelschool@gmail.com.

Verantwoorde besteding

De ouderbijdrage wordt geïnd door de ouderraad en beheerd door onze penningmeester. Jaarlijks stellen we een begroting op en leggen we verantwoording af aan de ouders, MR en de schoolleiding. Daarnaast controleert een onafhankelijke kascommissie elk jaar het kasboek. Wil je inzicht in de begroting en de uitgaven? Neem dan contact op met de penningmeester.

ouderraadarchipelschool@gmail.com

Inschrijvingsnummer KvK: 27248143. 

Rekeningnummer NL15 Rabo 0111 3871 16 t.n.v. Ouderraad Archipelschool.